Det här är Sjuhäradsmat

Vi är Sjuhäradsmat, en ekonomisk förening som verkar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra, samordna förädling samt förmedla medlemmarnas livsmedelsprodukter under varumärket ”Sjuhäradsmat” och andra av föreningens registrerade varumärken. Föreningens syfte är även att tillhandahålla utbildning och rådgivning för att utveckla medlemmarnas verksamhet och sortiment.

Sjuhäradsmat startades som ett projekt inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Sjuhärad.

 

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!